OGŁOSZENIE NUMER 15/2020

Nabór numer 15/2020 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 3.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

1. Ogłoszenie - Załącznik

2. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

4. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

5. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

6. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

7. Wzór protestu - Załącznik

Wniosek do pobrania ze strony ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego - https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

OGŁOSZENIE NUMER 14/2020

Nabór numer 14/2020 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 1.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

1. Ogłoszenie - Załącznik

2. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

4. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

5. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

6. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

7. Wzór protestu - Załącznik

Wniosek do pobrania ze strony ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego - https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

OGŁOSZENIE NUMER 13/2020

Nabór numer 13/2020 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c - rozporządzenia LSR "Rozwijanie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.2 "Rozwijanie dzialalnośi gospodarczej":

1. Ogłoszenie - Załącznik

2. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwijania działalności gospodarczej - Załącznik

3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

4. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

6. Wzór protestu - Załącznik

Wniosek do pobrania ze strony ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego - https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

↓↓ ROZLICZENIE GRANTÓW 2019 ↓↓

Szanowni Grantobiorcy,

Naborów numer: 10/2019/G, 11/2019/G, 12/2019/G, 13/2018/G oraz 14/2019/G w ramach Projektu Grantowego pn."Dolina Wełny, czyli rozwój, aktywizacja, innowacja i promocja", przypominamy o zbliżającym się w miesiącu LISTOPADZIE terminie składania Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania.

Wszystkie niezbędne informacje co do terminu i innych wiadomości znajdują się w Umowie o powierzenie grantu w § 7 pn. "Wniosek o rozliczenie grantu".

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 1. Wniosek o rozliczenie grantu - Załącznik
 2. Sprawozdanie z realizacji grantu - Załącznik

W razie problemów lub pytań służymy pomocą bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia oraz telefonicznie lub mailowo!

OGŁOSZENIE NUMER 12/2019

Nabór numer 12/2019 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 3.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

12.0. Ogłoszenie - Załącznik

12.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

12.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

12.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

12.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

12.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

12.6. Wzór protestu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 11/2019

Nabór numer 11/2019 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 1.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

11.0. Ogłoszenie - Załącznik

11.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

11.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

11.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

11.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

11.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

11.6. Wzór protestu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 10/2019

Nabór numer 10/2019 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a - rozporządzenia LSR "Podjęcie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.1 "Podejmowanie dzialalnośi gospodarczej"

10.0 Ogłoszenie - Załącznik

10.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu podejmowania działalności gospodarczej - Załącznik

10.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

10.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

10.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

10.5. Wzór protestu - Załącznik

 OGŁOSZENIA O NABORACH LISTOPAD'19 ↑

↓↓ ROZLICZENIE GRANTÓW 2018 ↓↓

Szanowni Grantobiorcy,

Naborów numer: 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G oraz 9/2018/G w ramach Projektu Grantowego pn."Piękna Dolina Wełny" - organizacja wydarzeń o znaczeniu lokalnym promującym obszar. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i ekreacyjnej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji, podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR", przypominamy o zbliżającym się w miesiącu październiku terminie składania Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania.

Wszystkie niezbędne informacje co do terminu i innych wiadomości znajdują się w Umowie o powierzenie grantu w § 7 pn. "Wniosek o rozliczenie grantu".

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 1. Wniosek o rozliczenie grantu - Załącznik
 2. Sprawozdanie z realizacji grantu - Załącznik

W razie problemów lub pytań służymy pomocą bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia oraz telefonicznie lub mailowo!

OGŁOSZENIE NUMER 14/2019/G

Nabór numer 14/2019/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 - rozporządzenia LSR1 "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych", przedsięwzięcie 3.2.1 "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik 
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!