GRANTOBIORCY PODPISALI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

wnioskiiii
W dniach 05.07, 06.07 oraz 09.07 Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w składzie Prezes Janusz Woźniak wraz ze Skarbnikiem Danutą Gomulec, podpisał pierwsze umowy z grantobiorcami naborów nr: 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G oraz 5/2017/G w ramach Projektu Grantowego pn."Poprawa dostępności do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, wzrost wiedzy, umiejętności i aktywności wśród mieszkańców oraz promocja obszaru Doliny Wełny".

DOKUMENTACJA GRANTOWA PRZEKAZANA DO UMWW

wniosek do umwwW dniu 2 lipca br. (wtorek) pracownicy Biura Stowarzyszenia "Dolina Wełny" przekazali dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, złożonych w ramach naborów wniosków grantowych numer 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G i 9/2018/G do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

SZKOLENIA CZŁONKÓW RADY

szkolenie
W ramach realizacji Planu Szkoleń dla Członków Organu Decyzyjnego, w dniu 28 czerwca br. odbyło się szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia "Dolina Wełny".

Szkolenie pn. "Zasady wdrażnia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia "Dolina Wełny" odbyło się w Biurze Stowarzyszenia w Wągrowcu.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

szkolenieEE
W ramach realizacji Planu Szkoleń dla Pracowników Biura Stowarzyszenia "Dolina Wełny", w dniu 26 czerwca br. (wtorek) o godz. 12.00 w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" odbyło się szkolenie dla pracowników Biura.

UMOWA NA PROJEKT GRANTOWY PODPISANA

podpisanie umowy umww
W dniu 26 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Stowarzyszenia Danuta Gomulec, podpisali umowę na realizację projektu grantowego pn."Poprawa dostępności do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, wzrost wiedzy, umiejętności i aktywności wśród mieszkańców oraz promocja obszaru Doliny Wełny".

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 9/2018/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 11 czerwca br. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 9/2018/G "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" - przedsięwzięcie 3.2.1.

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 8/2018/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 11 czerwca br. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 8/2018/G "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" - przedsięwzięcie 3.1.2.

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 7/2018/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 11 czerwca br. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 7/2018/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" - przedsięwzięcie 1.2.1.

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 6/2018/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 11 czerwca br. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 6/2018/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" - przedsięwzięcie 1.1.2.

PODSUMOWANIE RAJDU ROWEROWEGO NA ORIENTACJĘ
mapa 2018
W sobotę 9 czerwca br. odbył się w Skokach "Rajd Rowerowy na Orientację". W tym roku głównym współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Rajdy na orientację to specyficzna forma sportu i rekreacji na rowerze. Uczestnicy dostają mapy oraz specjalne karty na których odbijają niepowtarzalny wzór perforatorem na potwierdzenie odnalezienia danego punktu w terenie.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd