AKTUALNOŚCI

KOLEJNI GRANTOBIORCY PODPISALI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

W dniach 27-28.02.2020 r. oraz 02.03.2020 r. Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w składzie Prezes Janusz Woźniak wraz ze Skarbnikiem Danutą Gomulec w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny", przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu, podpisał kolejne już umowy z grantobiorcami naborów nr: 10/2019/G, 11/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G oraz 14/2019/G w ramach Projektu Grantowego pn. "Dolina Wełny, czyli rozwój, aktywizacja, innowacja i promocja".

Wszystkim grantobiorcom życzymy pomyślej realizacji projektów, a poniżej przedstawiamy wszystkie planowane do realizacji projekty na terenie Stowarzyszenia "Dolina Wełny":

 1. Baranek - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy - "Zwiększenie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych i podniesienie poziomu integracji społecznej dzięki odpowiedniemu zapleczu organizacyjnemu w miejscowości Owczegłowy"
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno - "Zakup wyposażenia na potrzeby organizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym i społecznym"
 3. Stowarzyszenie Pisanki - "Więcej mamy - więcej działamy"
 4. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku - "Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mieścisku"
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy - "Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w celu aktywizacji mieszkańców obszaru".
 6. Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa - "Śladami miejsc UNESCO"
 7. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - "Event Przyrodniczy Dolina Wełny"
 8. Fundacja Rozwój Zbyszewic - "Flamenco na Tower of London czyli kurs języka angielskiego i hiszpańskiego dla dzieci i młodzieży"
 9. Fundacja Przyszłość Margonina - "Odnawialne źródła energii - w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań"
 10. Gmina Damasławek - "Budowa placu zabaw w miejscowości Stępuchowo"
 11. Stowarzyszenie Sołectwo Zbyszewice - "Wzmocnienie więzi społecznej poprzez zakup i montaż elementów siłowni oraz altany w miejscowości Zbyszewice"
 12. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Margonin - "Budowa wiaty grillowej - Strzelnica Margonin"
 13. Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa - "Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę altany turystycznej"
 14. Stowarzyszenie Natura Budziszewko - "Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej przy boisku sportowym we wsi Budziszewko"
 15. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - "Budowa wiaty rekreacyjnej w Rościnnie"
 16. Koło Łowieckie nr 60 Sokół w Kiszkowie - "Poznaj przyrodę i zwierzęta LGD Dolina Wełny"
 17. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - "Śladami przyrody Doliny Wełny"

2   3   4

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!