AKTUALNOŚCI

KONTROLA W BIURZE STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

W dniach 4 i 11 czerwca br. w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW, czynności kontrolne odbyły się w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, a zakres czynności kontrolnych obejmował weryfikację informacji zawartych w złożonym przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" Wniosku o płatność oraz innych podjętych zobowiązań.

W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!