AKTUALNOŚCI

 

PIERWSZY PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY!!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że rozliczyła pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Poprawa dostępności do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, wzrost wiedzy, umiejętności i aktywności wśród mieszkańców oraz promocja obszaru Doliny Wełny”.

W naborze wzięło udział 16 Grantobiorców, czego efektem było: doposażenie 4 podmiotów działających w sferze kultury, 1 operacja dotyczyła aktywizacji mieszkańców, 1 operacja ukierunkowana była na innowację i ochronę środowiska, doposażenie 4 podmiotów w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 6 operacji w ramach promocji walorów obszaru „Doliny Wełny”.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 300 tysięcy złotych. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 243 919,72 złotych.

Poniżej przedstawiamy mapę naszych zrealizowanych grantów wraz z opisami – https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LlME7dXsMKv6NLT8e8qkX_7ZGNtfHcWE&usp=sharing

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych!

 

 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!