AKTUALNOŚCI

 ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

W dniu 17 czerwca 2019 roku LGD Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zakończyła nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Nabór trwał od 03 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.

Łącznie do Biura Stowarzyszenia wpłynęło: 20 wniosków w ramach: 5 naborów na łączną kwotę: 326 467,81 zł.

W ramach naboru 10/2019/G na operację w zakresie: "Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2 "Rozwój obiektów kulturalnych" wpłynęło: 5 wniosków na łączną kwotę: 89 561,14 zł., przy limicie dostępnych w LGD środków: 80 000,00 zł.

W ramach naboru 11/2019/G na operację w zakresie: "Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1 "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny" wpłynęły: 4 wnioski na łączną kwotę: 48 350,00 zł., przy limicie dostępnych w LGD środków: 48 000,00 zł.

W ramach naboru 12/2019/G na operację w zakresie: "Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia: 1.2.4 "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu" wpłynął: 1 wniosek na łączną kwotę: 15 000,00 zł., przy limicie dostępnych w LGD środków: 15 000,00 zł.

W ramach naboru 13/2019/G na operację w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia: 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" wpłynęło: 6 wniosków na łączną kwotę: 116 767,47 zł., przy limicie dostępnych w LGD środków: 119 000,00 zł.

W ramach naboru 14/2019/G na operację w zakresie: "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1 "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny" wpłynęło: 4 wnioski na łączną kwotę: 56 789,20 zł., przy limicie dostępnych w LGD środków: 38 000,00 zł

W Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" trwa obecnie wstępna weryfikacja wniosków.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!