AKTUALNOŚCI

 GRANTOBIORCY PODPISALI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

W dniach 05.07, 06.07 oraz 09.07 Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w składzie Prezes Janusz Woźniak wraz ze Skarbnikiem Danutą Gomulec, podpisał pierwsze umowy z grantobiorcami naborów nr: 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G oraz 5/2017/G w ramach Projektu Grantowego pn."Poprawa dostępności do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, wzrost wiedzy, umiejętności i aktywności wśród mieszkańców oraz promocja obszaru Doliny Wełny".

Wszystkim grantobiorcom życzymy pomyślej realizacji projektów, a poniżej przedstawiamy wszystkie planowane do realizacji projekty na terenie Stowarzyszenia "Dolina Wełny":

 1. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy - "Zakup strojów ludowych w celu kultywowania tradycji oraz promocji obszaru",
 2. Gmina Mieścisko - "Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej we wsi Mirkowice",
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - "Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach",
 4. Fundacja Przyszłość Margonina - "Większa atrakcyjność wydarzeń kulturalnych dzięki odpowiedniemu zapleczu organizacyjnemu",
 5.  Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa - "Aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny poprzez zorganizowanie warsztatów nauki tańca nowoczesnego",
 6. Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka "ALIA" - "Idzie zielone" - warsztaty dla mieszkańców Doliny Wełny,
 7. Fundacja Rozwój Zbyszewic - "Zwiększenie potencjału infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Wakepark Margonin",
 8. Gmina Wągrowiec - "Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi",
 9. Małgorzata Łada - "Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego",
 10. DO PRZODU - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Kulturalnej, Gospodarczej i Sportowej Sołectwa Pruśce - "Stworzenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę wiat wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruśce",
 11. Stowarzyszenie Pisanki - "Bliżej siebie" - spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej obszaru LGD,
 12. Halina Ratajczak - "Utworzenie portalu turystycznego poświęconego Dolinie Wełny",
 13. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach - "Dni otwarte Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości",
 14. Koło Łowieckie Nr 60 Sokół w Kiszkowie - Z kart historii Koła Łowieckiego Nr 60 Sokół w Kiszkowie",
 15. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - "Koło Skoki TPPW 1918/1919 na 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego",
 16. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku - "Wydanie płyt CD oraz folderu promującego Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Mieściska".

DSC00276   DSC00282   DSC00285

DSC00290   DSC00292   DSC00294

 DSC00296   DSC00298   DSC00301

DSC00303   DSC00305   DSC00308

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd